Imatge Corporativa

1. Imatge corporativa gràfica

2. Imatge corporativa conceptual

Visita aquest exemple: El Jardí de Cal Martri