Estands

1. Petit per mostrador

Estructura per mostrador dissenyada per anar plegada, donant volum a un possible disseny pla, alhora que visibilitat a tríptics, díptics, targetes o altres que l'acompanyin. Proposta rebutjada.